پایگاه اطلاع رسانی جهان ساخت وساز

جهان ساخت وساز : صفحه نخست » درباره ما

درباره ما - جهان ساخت و ساز

با در نظر گرفتـن این موضوع که یکی از اصلی ترین عوامل و دلایـل حضـور و موفقیت در عرصه های رقابـت های جهانی پـژوهش و تحـقیق و به دنبـال آن توسعـه است نشریه جـهان  ساخت و ساز با چـاپ تک تک شمارگان در عرصه ی پرنشیب و فـراز صنعت مسـکن که زیر مجموعه وادی پـویـا و پـر افـت خیز یک کشـور یعنی مبحث اقتصادی یک جامعه است فعالیت خود را بدون هیچ گونه محدودیتی آغاز و ادامه می دهد

  بی شک در جامعه ما نیز قاعدتا همه صنایع در گـیر سبقـت و پیشی گرفتن از یکـدیگر بر سـر رسیدن هر چه سریـعتـر به اطلاعات ، اخبـار ، تـکنـولوژی ها و فناوری های نوین و آشنایی با محصولات به روز شـده در عرصـه ی تحت فعالیت خود هستند که جهان ساخت و سـاز نیز به یاری پـروردگار متعـل ، پشـتیبانی بزرگان عرصـه مسکن و همت اعضای خود توانسته در بخـش تحریریه اطلاعات ، اخبار و موضوعات به روز شده ی عرصه مسکن را در دو بخش فارسی و لاتین به منصه ی ظهور رسانـد و در بـخش بازرگانی با همـاهنـگی ، همـکاری و ارتبـاط صمیماـنه و قوی خود بتـواند با تمـمی اعضاء خـرد و کلان و ایجـاد پـل ارتباطی مناسب بین این دو قشر و مشترکین خود نشریه علمی ، تخصصی جهان ساخت و ساز با این امتیاززمینه ی تحقیقاتی وپژوهشی اصلی ترین مهره های  جامعه مسکن را فراهم نماید.iso 9001 ویژه که اولین و تنها نشریه تخصصی دارنده گواهینامه بین الملل

ما بر آن مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

نظر

+1 #1 123 1390-12-01 14:29

:-*

نقل قول

افزودن نظر


کد بازسازی