پایگاه اطلاع رسانی جهان ساخت وساز

جهان ساخت وساز : صفحه نخست » گالری » مقالات

مقالات

انبوه سازی مسکن مهر «آزمــون و خـطا»

 

مهندس اسفندیار سلطانی

گشاینده و امام بلاغت و شیوایی سخن می فرمایند: "در همه حال پارسا و پرهیزگار باشید و خداوند سبحان را، بر پنهان و پیدای اعما خویش شاهد و ناظر بدانید که تقوا:کلید رستگاری و پیروزی: بسته به دور اندیشی، و دور اندیشی: نتیجه ی تجربه است." آری، تجربه (آن هم برای کسانیکه خودشان را "مردی که همه چیز را می دانست" دانسته و در توهم "مردانی برای تمامی فصول" فصلها را برای مردم و امت، فسخ و پاییزی منتهی به زمستان می کند!!) آخر مرد فقیری <اندوه ساز، درگیر قرارداد سه جانبه و یا، کار آفرین در گیر با بهره های تسهیلات مسهلی!! و...> به مهمانی شام اغنیا <رانت خواران مصطلح امروزی!، مطلعین از آخرین دستورالعملها و بخش نامه ها!!، پیمانکاران پروپیمان رفیق کاروان اداراتی و وارداتی!! عاقدین! عقدهای قراردادهای اولیه و دست اول واگذارکرده با درصدهایی به دست دوم و سوم های ... ! ! و... !>!دعوت شده بود با انواع اطعمه و اشربه و اغذیه (تسهیلات کم بهره، مسهلات! با تنفس و خواب چند ساله)5 هزار تا 50 هزار واحدی خط واحدی داخل خطوط برای ...) در اواسط بُخُوریسم (با بخوریسم اشتباه نشده و این صدای هوا دار فرآیند تخمیر و تصاعدات از عدم گوارش و سوء هاضمه ی ناشی از زیاده خورشی! و خوشی و ... که معمولاً از بالا و اتفاقاً بالایی ها بوده و محصول و معمول دلخوشی و شکم سیرگی!) این بار از جمع 2 صدا برخاست. همگی حاضرینِ غنی و و تنی و "من و سنی!" به آن: ناتنیِ بی غنیِ سننه ای، خیره شدند. فقیر شده ی بی نوای بی ندای حتی بی صدا: (که از خودی ها نبوده و بی خودی و نخود این آش وهرآشی شاید شده بوده) از قضا، ازغذا دست برداشته و چنین قضاوت! کردکه : "یک صدا از من، قبول. یک صدا که از شما ها بود" و سپس دو دستش را به سوی آسمان (که عادل کامل است، اگر ابریست، برای همه ابری و گرفته، و اگر آفتابیست برای همه روشن و باز است) بلند کردو گفت:"خدایا: نزد هر که رو سیاه باشم، نزد صاحبان صدا رو سفیدم" بنابراین ما مردم< بالاخص در این مقطع خاص زمانی> نزد صاحبان صدا! رو سفیدیم. زیرا زمانی اکثریت اهم و مهم اجرایی مملکت را، بایکوت و راکد کرده (نهایتاً لنگان خرک خویش به مقصد برسانند یا نرسانند!) و تیم و دسته و صنف و رده و گروه و تشکیلات و... (حزب: که بی حزب و اساسنامۀ واقعی حزبی و چهره ی عملیاتی حزب و... بلکه: حزب زدگی و تحزبی و احزاب نمایی و پرستی!) تشکیل داده و یار گیری و یار کشی "حتی کُشی" می کنند برای: مجلس! تا جلوس نمایند مجللی و مجلسی بر کُرسیها و صندلیهای مواففتهای.... !و مخالفتهای ... !! و ممتنع های... ! ! ! بیان و طرح مشکلات. تا شاید با حذف "میمش" شُکلات جلوه داده شده و اینک نیز: همان...ها برای ریاست جمهوری و شلم شوربا <ببخشید، شورایی خودمان> ...ها می کنند! و مُلک و ملت، نیمه تعطیل و نیمه تأمین و نیمه تأثیر و... متأثر و متأسف شود! پس ما اندکی، تأثرات از عدمِ تأمیناتِ ناشی از زیادی تعطیلات را!، تطویلات، تفسیرات و تأویلات می نمایانیم! گر چه: فردی به شکار شیر میرفت، نعره می کشید و تیزی در میداد! پرسیدند چرا نعره می کشی؟ گفت: "چون شیر بترسد" پرسیدند: "چرا تیزی در میکنی؟" گفت: " من نیز می ترسم" پس: اگر از تیزی مطالب ما، بوهایی متصاعد و به مشام رسید! (خوش برای توده های امت و مردم و شاهدان و صادقان و سربازان نظام و... ! و بد برای قدرت مردی و قدرتمردان ماکیاولیست قدرت و ثروت و...) ناشی از گذشت تاریخ مصرف شیرهای "پاکتی شدۀ امروزی بوده" و از فشارناشی از افزایش هر روزۀ قیمتش! که خُرما "نه خرِ ما"بر نخیل و دست ما کوتاه "خرک شده" ولی چه باک، که امام علی فرمود: "افت هر حکومتی مدیران متملق و ترسوست" چون پیامبر فرمود: "ترس سایه شیطان است و اطمینان نور خدا، که: تنها ترس از خدا سرآمد هر حکمتی است" پس می آغازیم: 

1-در ادبیات ما: محبت، عشق، مودت، ایمان، دوستی، علاقه و... هم هست! ونیز دیگر فصول سال! مثلا: تیر، چرا همه چیز مهر؟ و تمامی آماج مسهلات، برای حل مشکلات مهر؟ چرا از 6 دستورالعمل قانون سازماندهی مسکن، الف: اجاره ای را حذف و قراردادهای آن را یک طرفه و گزینشی حذف و یا ابقاء کرده و فرمودند "در آن ها رانت شده!" و نفرمودند، چه کسانی رانت کرده و می توانستند رانت کنند؟ چرا آن را بایکوت کرده و به انزوا بردند؟ چه کسی مسئول پاسخ گویی به افزایش بی رویه و سرسام آور مبالغ اجاره (برای طبقات پایین جامعه و تازه ازدواج کرده های شامل فرم "ج" و نیازمند واقعی هر سالۀ مسکن و...) در کشور است؟ آیا مشاوره های مشاورینی (که خود را تئوریسین مطلق مسکن می دانند) مشاجره و مشاهده ومخاطره و مصالحه ومبالغه "برای بله بله گویی و..." درست بوده؟ ب :دستورالعمل 99 ساله را چرا ناگهان مهر کرده و چرا اهداف اصلی و نکات کلیدی قرارداد سه جانبه، به سمت پیمانکاری مطلق و دستور مآبی و دیکتاتوری در ادبیات و اعمال و افعال در پروژه ها رسید؟ پ:چرا زیر ساختها و فرهنگ سازی و تشویقها و تبشیرها و سوبسید ها و یارانه ها برای اجرای مساکن با تکنولوژی نوین و صنعتی سازی عملیاتی نشد! و چرا اندک بخش خصوصی سرمایه گذار در آن، به خاطر اصرار و ابرام در قیمت پایه مسکن مهر "300 هزار تومان" احتمالاً به ور شکستگی و انصراف از کارکشانده شدند؟! و چرا بعضی تکنولوژی های کهنه دیگر کشورها را (به بهانه ی صنعتی سازی و فقط جهت استفاده از تسهیلات و وام های آن که به خواصی شاید داده شد) به نامِ نوجا زدند! و عجبا: آن را هم سنتی اجرا می کنند. آیا نمی شد دلارهای شیر نفت و بودجه های نفتیِ در مسکن مهر به سمت رونق و باید هایِ اجرای مسکن به شکل صنعتی سازی سرازیر میشد و اصرار بر قیمت ثابت 300 هزار تومان، برای هرسال نمی شد! آیا اتمام پروژه با 300 هزار تومان در 4 سال قبل اگر کارشناسی شده باشد برای 4 سال بعدش، کارشکنی! شناسی! ! نیست؟ و اگر تا اوایل سال 91 می شد و می شود با 300 هزار تومان پروژه محبت، را مهربانانه تمام کرد آیا این مبلغ در 4 سال قبل، تداعی کَمکی، حالت و حالات و محالاتِ آیین دوست یابانه را جهت واگذاری مثلاً 5 هزار واحد به شرکت جهاد... در زنجان و یا 50 هزار واحد به...حالی به حالی نمی کند؟! و چرا آن را هم نیمه دولتی کرده و در انحصار و انحطاط شرکت "من و پسر خاله!" قراردادند؟ ج:بافت فرسوده هم که سیاهی لشکر فیلم فارسی های ندا و شیما از پخش هر روزۀ هزاران هزار افتتاح محبتانه شد! و لق لقۀ آمار و سخن رانی ها و حامیان جان مردم در نزدیکی انتخابات! وتازه آن هم نیمه دولتی شده به شرکت مادربزرگ و مادر تخصصی کلاه قرمزی! میم مثل ...محال! اختصاصاً، اختصاص یافت و مخصوصاً به طور خصوصی شد: به وبه ساز (که میوه و محصول فصل مهر است!) د:مسکن روستایی هم که در انحصار و محاصره و محاوره و مهاراجۀ! (مطلب هندی شد) شرکتی شد که نمی دانیم دولتیست و یا خصوصی؟ ویا هردو و یا هیچ کدام (ای هیچ ز بهر هیچ، بر هیچ، مپیچ) و می بینیم که زلزله های به شدت8 ریشتر، در روستاها، فقط ریش معدودی را تَر می کند! آن هم از غش رفتن و قاه قاه خندیدن به ریش زلزله و اشک فراوان از خنده ریسی و سرازیری قطرات اشک، به ریش هایمان!! که در گروی چه دستوالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه هایی است؟ س:"سین" مثل سرمایه! سرمایه گذار (چوب دو سر نجس اکثراوقات! و دو سر طلا در زمان انتخابات) که با اپیدمی و موج مسکن محبت و عاشقانه، عطایش را به لغایش بخشید و تنها توانست: یکی دو سال مقاومت کرده و اندکی سنگرها را حفظ و حراست نماید ولی سیل و موج پول سرگردان دست مردم (از این مدیریت های مدبرانه) ناشی ازآمار و تبلیغات محبتانۀ ندا و شمیا و... او را هم شاید مجبور کرد که:جرعه ای از دلار و پیاله ای از سکه نوشیده و لبی تر کرده و قدحی بنوشد (بی حرکات موزون ناشی از سر مستی وبد مستیِ سودهای مفت و شبانه).
2:مهر که آمد (صد هم پیش ما نبود و نشد!) هوا هم، بس نا جوانمردانه سرد شد" سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت/ سرها در گریبان است/ نفس کز گرمگاه سینه می آید برون/ابری شود تاریک/ چو دیوار ایستد در پیش چشمانت/ نفس کین است / پس دیگرچه داری چشم؟/ ز چشم دوستان دور یا نزدیک/ ... حریفا، میزبانا/ رو چراغ باده را بفروز/شب با روز یکسان است" پس بعضی انبوه سازان، به ناچار پیمانکار شدند و بعضی هیئت مدیره های انبوه سازانه! که هر کدام ساز خود را زدند! و در بازار مکاره ومکّارِچوب حراج قیمت زیر 300 هزار تومان قرارداد 3 جانبه سعی کردند: تنها هنرشان، بالا بردن قیمت قرارداد خود باشد ونه در فکر عافیت و آینده انبوه سازی! و این عمل در بسیاری از موارد بابت 3 آیتم ومؤلفه هدف گذاری شد: الف:سربازی برای مردم و با مردم بودن و در راستای منویات مقام معظم رهبری جهت اجرای فرامین ایشان و اجرای قانون اساسی مجلس برای مسکن دار کردن اقشار هدف و دهک های پایین جامعه، حتی به قیمت یربه یر شدن و (گاهاً در این دو سال کثیراً) ضررهایی. ب:به علت موج واپیدمی و بایدها و انحصار مسکن مهر(بالاخص تخصیص وام و تسهیلات فقط به مسکن مهر و گاها، تک و توکی به بافت فرسوده، آن هم با هزاران کاغذ بازی) ساخت و تولید و بالاخص انگیزه و مشوق های تولید غیر مهر، کم رنگ و راکد شد و لذا شرکت های انبوه سازی، گاها به اجبار و جهت عدم تعطیلی کارگاه خود و جلوگیری از بیکاری پرسنل و توان نگهداری نیروهایش، وارد قرارداد سه جانبه شدند. لذا به دور از انصاف خواهد بود با خراب کردن، ورشکستگی و به سقوط و به تعطیلی کشاندن شرکت های در حال احتضار (از هزینه های بالای ساخت و قرارداد با قیمت ثابت) به آمارهایی دست یافته و برای خود پل مدیریت ها ساخت زیرا آنچه که اکنون موج استکبار و دشمنان نظام است هجمه و هجوم اقتصادی است و لذا کشاندن اقتصاد جامعه به دلالی و دلسرد کردن کارآفرینان و آنچه که در این برهه زمانی حاد مطرح است تحریم خارجی نیست ( که آن با درایت و مدیریت بهترین فرصت است) بلکه باید از تحریم های داخلی و بی برنامه گی ها و بی کفایتی های ترفیع و لزوم اتحاد ( بین مردم و مجلس و مردم و دولت و حیرتا: مجلس با مجلس و عجبا:دولت با دولت ایجاد کرد.
ج: در اولین روزهای وزارت وزیر نستوه و عدالت محور و متقی و در جلسه روسای انجمن های صنفی 30 استان ایشان فرمودند که« از لشگر انبوه سازان استفاده کرده و به آنها بها داده و فرمودند هر3 ماه یک جلسه را با آنان خواهند داشت!!» در آن جلسه ( به خاطر اوضاع خاص هیات مدیره آن زمان کانون، که اکنون نیز شبیه آن است!!) این جانب را سخنگو قرار دادند (نوار آن در وزارتخانه موجود است) و من گفتم در خواسته شما وزیر محبوب، با سابقه و متدین و در خط رهبری، از ما: حتما مسکن مهر و مشارکت سریع و سراسری انبوه سازان در این پروژه ملی خواهد بود. پس به ما فرصت دهید تا به فاصله حداکثر 3 ماه با استعلام از30 استان آن زمان( بر اساس شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی، قومی، فرهنگی، دینی، جغرافیایی هر استان) بهترین سند دسترسی به قیمت هر استان، بابت ساخت درست و صحیح مسکن مهر را داده و سپس هیئت مدیره هر استان پایلوت و مرکز تقسیم واحد های مورد نیاز و شناسایی و رصد هر استان بوده و بر اساس شناخت از اعضا حقیقی و حقوقی خود و توان و قوه و سابقه و رزومه آنها،عهده دار هدایت و نظارت اجرایی دقیق مسکن مهر باشند و سپس درخواست و خواهش ما از وزیر محترم بر3پایه اساس شد: دادن امتیازات و حقوق حقه انبوه سازان در قانون به آنان و بالاخص ابلاغ آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون نظام مهندسی ساختمان و نیز اجرای ماده 7 طرح جامع مسکن مصوبه 75( که توسط وزیر مسکن سابق دکتر عبد العلی زاده و وزیر کشور سابق ابلاغ شد) و اکنون اجرا نمی شود! و تثبیت جایگاه قانونی انبوه سازان، با اختصاص چارت سازمانی معاونت انبوه سازی در وزارتخانه و ابلاغ اجرای آئین نامه های قانونی این صنف. حال بعد از گذشت حدود 4 سال، انبوه سازان و لشگر آنان در پروژه ملی مهر( که با هر خوف و رجایی وارد آن شده و عملیاتی و اجرایی کردند) ولی تا حال من نفهمیده ام روباهیم یا روبه؟! مرغیم یا بادمجان؟!! و با این روال: باید عنقریب فاتحه ی انبوه سازان واقعی را خوانده و در سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، این قشر باید ایزوله شده و از آنان استفاده ابزاری گردد.!!
3- ساختار سازمان نظام مهندسی، سیطره ی خود را قویتر کرده و اکنون در دستورالعمل ها و بخشنامه ها و آئین نامه های داخلی و من درآوردی خود، هر بلایی که می خواهند سر مردم در آورده و در نقشه های الف، ب،ج و... (بدون هیچ کاری و در ابتدای کار) در هر پروانه ای، متری 80 الی 200 هزار تومان اخذ می کنند!! و برای خود نوشابه ها باز کرده و از هر صورت مجلس تفکیکی (که وظیفه ی قانونی اداره ی ثبت است) تا نصب کنتور آب وبرق ... به مردم امضاء می فروشند!! و تا دهها مستمسک و دستاویزی! « برای کسب درآمدها به هر بها و بهانه ای) حتی برای مهندسین شهر سازی و ترافیک هم!! که بارهای اقتصادی و فشار همگی آنها بر دوش مردم و خلق الله است! که خون آنها را در شیشه کرده و می کنند و متاسفانه طیف و تیپ جدید روی کار آمده ی سازمان های نظام مهندسی بعضی استانها (که بعضا خام و جوان بوده مثلا در زنجان) احساس می کنند که : از قافله ی کسب درآمد های باد آورده عقب مانده! و لذا: لجام گسیخته هر چه می خواهند با مردم کرده و سوداهای یک شبه میلیاردر شدن را در سر دارند.
4-تشکل های صنفی ( در این مورد انبوه سازان و کانون سراسری هم) نتوانسته هدایت شجاعانه و واقعی خود و بالاخص رسالت آگاهی و هشدار و رهنمود های کلیدی خاص هر زمان را، در حجم وسیع و کارشناسی شده به مردم و مطبوعات داده و متاسفانه نتوانسته اند به اندازه ی مدیریت ( شاید یک نفره ی) مشاورین املاک هم، برای خود در وزراتخانه ی متبوع، مطبوع و مطلوبش!! جایگاه پیدا کنند! و یا چون کانون کاردانان، حق پایمال شده ی قانونی چند ساله ی خود را بگیرند! و چنان می شود که قوانین یک یا دوفوریتی مطرح در کمیسیون ها و صحن مجلس را، خود انبوه سازان قبل از معاونین مربوطه در وزارت راه و شهر سازی مطلع شده! و متاسفانه گاها این اطلاع زمانیست که: کار از کار گذشته و حیرتا که در گردهمایی کارگروه های تخصصی معضلات اختصاصی مسکن، نمایندگان وزارتخانه، یا در لحظه ی آخر از موضوع مطلعند! و یا کلا بی تفاوت بر سرنوشت انبوه سازان و تولید مسکن غیر از مهر!! و اگر دفاعی هم بکنند، تنها برای دستورالعمل های مهری خواهد بود! لذا گاها به مجلسییان هم مشاوره و آمار و اطلاعات شاید غلط داده بشود!( مثلا در مورد بیمه اجباری ساختمان که ناگهان 30 برابر می شود و قوانین جدید بیمه و مالیات و دارایی و ارزش افزوده و هزینه های شهرداری و عوارض و......) زیرا بعضی آقایان درهیات مدیره کانون و تشکل ها صنفی، دلخوش و دل مشغول و دل خوشکنک به نامی ثبت شده در کارتی دارند و ادای انبوه سازی و پرسیتیژ و تیپ مدیریت و دبیری و هدایت کانون را !! و لذا در اکثر موارد، برای انبوه سازان واقعی 31 استان حکمT.T.T (بدتر از T.N.T) را دارند.
(تعریف، تعارف و به ناچار تبانی بین هم!!) و هر 15روز، جلسات تکراری و فرسوده و خودفریبانه و عقب گردانه!! زیرا فعل خواستن و شجاعت ابراز و درایت شناخت زمان و مکان مناسب برای رسالت خطیر خود را، بابت مماشاتها و مناسباتی!! فراموش کردند( عمدا یا سهوا) و گاه حس می شود بعضا و بعضی ها!! نفوذی( صنف انحصارطلب رانت خوارانه ی از امضا فروشی بوده و بشوند) و درصدد (شاید) انهدام این اندک طرح و فعالیت انبوه سازان در کشور باشند!!کسانی که در اصل ( و حتی در بیانات خود، در بعضی جلسات هئیت مدیره و به خصوص محافل خصوصی) و در فحوا و عمق معانی مصاحبه های روزانه و رنگی خود، به قاونی بودن سیطره امضا فروشی نشانه روی کرده و هدف گذاری برای تسلط آنان است! ( با عناوین به ظاهر موجه و ادبیات قانونی و مقررات ملی!!) و لذا این (به هیات مدیره ها دست یابنده!) نمی خواهند و یا نمی توانند حتی به حداقل حقوق و امتیازات قانونی خود برسند و این آفت بزرگ مدیریتی بعضی صنوف و NGO ها و بالاخص در بدنه دولت مردی قدرت طلبی است! در حالی که مقام معظم رهبری در هر سال بر تسری اصل 44 و خصوصی سازی و حمایت سپردن کار به مردم و تنها نظارت درست دولت، رهنمودها،ارشادات نقطه گذاری ها و نکات ریز آینده نگرانه و... دستور می دهند.
5- افزایش قیمت مصالح، تورم حادث شده در این ماهها و تاثیر و تاثر!!
سیر صعودی دلار و سکه و...قیمت تمام شده مسکن را، بین حداقل 450هزار تومان(معمولی و مهری) و یک میلیون و 200 هزار تومان ( شیک و بلندمرتبه سازی) افزایش داده است در این بین مسکن مهرهای واگذار شده و واگذار نشده! دچار شوک این افزایش قیمت ها شده و اگر قبلا طالبین چندانی نداشت ( چنانچه شعار و تبلیغ می شد، )در مسکن و استان ها مازاد تقاضا را داشته و همه مردم مسکن دار شده و واحدهای آماده، در دست مدیران مسکن استان ها باد کرده!! و...!! اینک( به خاطر افزایش قیمت تمام شده) این مسکن ها خواهان فراوان داشته و متاسفانه به سمت دلالی و پیش فروشی و سهمیه فروشی خواهد رفت ( به خصوص اینکه: جهت سیاست هایی خاص!! و حرکات سیاستی آینده نگرانه!! اعلام بشود این مسکن های مهر را بتوان قولنامه و حتی فروش کرد!!) و اینکه: ناگهان و غیرکارشناسی به مردم اعلام گردد که، 40 هزار تومان برای هر متربع به قیمت مسکن مهر اضافه شده!! این بیان (عمدا و سهوا) بار روانی، برای موج افزایش قیمت مسکن به بار آورد! در صورتی که: طبق مفاد قرارداد سه جانبه و تعدیل ناشی از فولاد و سیمان در آن، مبالغ بالاتر از این مبلغ باید به سازنده تزریق می شد و بهتر بود مصاحبه می شد که: تعدیل ها را در قراردها اعمال و اجرا می نمایند. در جایگاهی که: اساتید اعلام کننده این افزایش قیمت 40هزار تومانی برای پروژه های مهر یا نمی دانند مسکن چیست! و یا 5 هزار تومان افزایش برای آنها رقمی است! زیرا: فاجعه بار از جهل، تجاهل است. و درست و در این نقطه فاجعه آغاز می شود زیرا الف- این مسکن ها (با این روال) سر از مشاورین املاک در آورده و امتیاز فرم «ج» رانتی شده و موج خرید و فروش آغاز می شود! و لذا فروشندگان آن( با ارزش افزوده ی کاذب و تورمی بر قیمت تمام شده این مسکن ) وارد بازار خرید شده و بر اساس سلایق خود متقاضی مسکن غیر مهر شده و چون تولید این مسکن در این سال ها، به خاطر انحصار مسکن مهر کم و راکد بود و... انتظار سونامی قیمت در مسکن پیش بینی می شود و چون اقتصاد( به خاطر رکود تولید مسکن غیرمهر بابت انحصار تسهیلات به مهر) رونق نداشته است، احتمالا دوباره این گردش پول های سرگردان افزایش یافته، دوباره سر از دلار و دلالی و سکه درآورد! و این یعنی: خبر آمد خطری در راه است (هماهنگونه که در چند ماه قبل به معاونه محترم وزیر گفتیم)
6- مورد بعدی سلیقه ای رفتار کردن معاونین و مدیران بعضی استان ها است مثلا (مازنداران) که حتی به تذاکرات و درخواست ها و گوشزد های معاونین وزارت خانه هم توجه ای نکرده ( و از آنها نامه و دستور مستقیم می خواهند!) و در کثیری موارد، خود را قیم و وارث تمام و کمال همه ی حدود اربعه ی مسکن آن استان می دانند!! که این مهم: بزرگترین مشکل و سد اساسی عدم اتمام پروژه های ملی مهر در 31 استان است.( مثالش مازندران و آقای مهندس«ر» ) این آقایان تمامی آمارهای مسکن های مشارکتی، استیجاری، اجاره به شرط تملیک، اجاره ای و ... را وارده آمار مهر کرده و در حضور وزیر و مسافرت های استانی، بارها آمارهایی می دهند ( از اتمام و افتتاح پروژه ها،) که مردم و اقشار آن استان ( از شدت بسیاری.........!) گاه آن را باور هم می کنند! ولی ثمراتش را نمی بینند! و این نیز خطر و فاجعه بعدیست که تبعات گسیل دعاوی و سیل شکایات، در مسیل پرونده های آینده در دادگستری، این به اصطلاح مدیران و معاونین، تماما سلایق و نیات خود را دیکته کرده! ، تنها با اعمال نظر خود و تحقق سلیقه خود را می خواهند.(مثالش در آمار و جلسات شورای مسکن 31 استان، که در همگی آنان، استان مربوطه اول یا حداکثر دوم است!!پیدا کنید شیلی، کلمبیا و حتی پرو را! بابت پرو کردن لباس و پوست این پرتقال!!) پس تنها راه حل خروج از تمامی مشکلات و معضلات مسکن، عدم تصدی گری دولت و سپس بهترین نظارت بر آن است. با دادن امتیازات قانونی قوانین مدون (از جمله، قانون ساماندهی مسکن) به بخش خصوصی و انبوه سازان و بها دادن واقعی به کارآفرینان و تولید کنندگان و سرمایه گذاران انبوه ساز واقعی، به همراه تخصیص تسهیلات واقعی غیرمهر به پروژه های غیرمهری، با بهره های یارانه ای و مشوقی برای صنعتی سازی و اعطای سوبسیدها و یارانه ها به انبوه سازی صنعتی چنانچه تسهیلات مسکن را حداقل در حد خودرو بدانند.{ که در مقاله بعدی « که انشاالله عمری بود برای سال 92» به بعضی انبوه سازی ها و انبوه سازان به اصطلاح انبوه سازنماها و خطاهای آن در آزمون ورود به مسکن مهر « از حول حلیم در دیگ قرارداد سه جانبه افتادن ها» اشاراتی خواهیم کرد. شرکت هایی که در مواقعی حتی تجهیزات تکمیل کارگاه حداقلی خود را نداشته و با دریافت پیش پرداخت ها گاها کلاه علی را بر سر ولی گذاشته و یا تازه با این مبالغ برای خریدهای ادوات و ابزار اولیه یک شرکت ساختمانی و انبوه سازی کوچک اقدام می کرند و...«که در مقالات اواخر سال 87 و اوایل 88 به این خطر اشاره کرده گوشزد داده و پیش بینی نموده بودم از عدم توانایی کار تا نهایت و لذا نیمه تمام گذاشتن این قراردادها».

در آخر، اساتید، وزرا، وکلا، مدیران، صاحبان قدرت امضا و ... ختم رسل فرمود « بدترین مردم کسی است که مردم از ترس به او احترام کند و محبوبترین بندگان در نزد خدا، پرهیزگاران گمنامند و پرهیزگارترینش: کسی است که حق را در سود و ضرر خویش بگوید.»

 

برج میلاد

 

مقدمه

برج میلاد نام آسمان‌خراشی چندمنظوره است که در شمال غربی تهران، پایتخت ایران قرار دارد. برج میلاد بلندترین برج ایران، چهارمین برج مخابراتی و نوزدهمین برج بلند جهان است. این برج با ۱۳ هزار متر زیربنا از نظر وسعت کاربری سازهٔ رأس برج در میان تمامی برجهای دنیا مقام نخست را دارد. این سازه به خاطر ارتفاع بلند و شکل ظاهری متفاوتش، تقریباً از همه جای تهران نمایان است و از این رو، یکی از نمادهای پایتخت ایران به شمار می‌آید.

پیشینه

برج میلاد و مجموعه یادمان بخش کوچکی هستند از طرح بزرگ شهستان پهلوی که پیش از انقلاب اسلامی ایران طراحی شده و در دست احداث بود. پیشنهاد ساخت

مقاله کامل روشهای اجرای شالوده های عمیق

 

مقدمه

طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی. هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بارگذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران بهره برداری کمک می کند. این عملکرد بطور مؤثر بستگی به روش نصب شمع بستگی داشته و به تنهایی نمی تواند توسط خصوصیات فیزیکی شمع و مشخصات خاک دست نخورده پیش بینی شود. دانستن انواع شمع ها و روش های ساخت و نصب شالوده های شمعی مستلزم فهم علمی رفتار آنهاست.

مقاله کامل ساختمان

 

تعريف ساختمان :

        ساختمان : عبارت است از بنائي كه بوسيله ديوار از ديگر بناهاي همجوار خود ، يك بناي مستقل و مجزا و استواري را تشكيل مي دهد و شامل يك يا چند اطاق و يا هر نوع فضاي مسقف ديگر مي باشد كه بمنظور سكونت ، كسب و يا استفاده توأم و يا ديگر مقاصد ساخته شده باشد . منظور از مستقل بودن داشتن درب ورودي و خروجي مستقل به گذرگاه عمومي و منظور از جدا بودن و داشتن ديوارهاي خارجي مشترك يا مستقل است.

          هزينه ساختمان : عبارت است از مجموع عمليات اساسي تكميل بنا تا هنگامي كه ساختمان آماده اشتغال و سكونت مي گردد اين ارقام شامل هزينه نقشه 

کاربرد تکنو لوژی نانو در صنعت ساختمان

 

فناوری نانو یانانو تکنولوژی رشته ای ازدانش کاربردی وفناوری است که جستارهای گستردهای راپوششمیدهد. موضوع اصلی آن نیز مهارماده یا دستگاههای در ابعاد کمتراز یک میکرومتر ،معمولا حدودیک تا۱۰۰نانومتراست. درواقع نانوتکنولوژی فهم وبه کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستمهایی در این ابعاد است که اثر اتفیزیکی جدیدیـ عمدتا مت اثر ازغلبه خواص کوانتومی برخواص کلاسیکـ ازخود نشان میدهند. برای فهم بهتر و ساده تر نانو فرض کنید یک جعبه از آجرک های ساختمان سازی در

اختیار دارید و می خواهید با آن یک دیوار به ارتفاع ۱۰ سانتی متر بسازید.

برای ساختن دیوار چند راه مختلف دارید:

صفحه 1 از 2